upbar.svg

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma RAW-WEST Marcin Majchrzak, ul. Ochla-Brzozowa 2b, Zielona Góra 66-006, w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do obsługi Państwa zamówień oraz kontaktowania się w celach związanych z ich realizacją.
Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie, np: kurierom, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adre